หลักการออกกำลังกายให้แข็งแรงและกระชับต้นขาให้เล็กลงที่ผู้หญิงสนใจ

as1

อย่ากินเยอะกินทีละเล็กทีละน้อย เป็นการกินในปริมาณที่น้อย กินประมาณหนึ่ง จัดช่วงระหว่างมื้อให้พอดี ที่สำคัญการอดอาหารไม่ได้ช่วยให้ผอมเลย ในทางกลับกัน สมมติฐานและความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ได้รับการวิจัยมีความเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ต่างๆ ของนโยบาย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อม ศีลธรรมของสังคมและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการออกกำลังกายในแต่ละขณะเป็นตัวแปรที่สำคัญในการกำหนดนโยบายของรัฐ เพราะการอดอาหารจะทำให้เครียด พอเครียดแล้วจะกินเยอะ กลายเป็นว่าการเครียดแทนที่จะทำให้ตรอมใจแล้วกินอะไรไม่ลง แต่กลับตรงกันข้ามที่หลายคนจะเป็น คือ เครียดแล้วกินเยอะจนอ้วน บรรดาข้อมูลและคำอธิบายซึ้งเป็นผลของการศึกษาทางวิชาการตลอดจนรายงานต่างๆ

as2

ของรัฐบาลถือได้ว่าเป็นบรรทัดฐานที่มีลักษณะประชาชาติในการรับรองหรือประณามการออกกำลังกายและผลของการออกกำลังกายอย่างใดอย่างหนึ่ง มันน่ากลัวนะ ดังนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวหรืออดอาหารจนหิวเด็ดขาด เพราะสุดท้ายเวลาคุณทานอาหารคุณจะมีอาการเก็บกดและกินแบบไม่บันยะบันยัง ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายของนักวิจัยจะนำไปสู้การตัดสินใจทางนโยบายว่าสถานพนันควรได้รับการขยายตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่และกฎหมายหรือการควบคุมการออกกำลังกายชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นสิ่งจำเป็น สังเกตว่าคำอธิบายเกี่ยวกับการออกกำลังกายถูกครอบงำด้วยทฤษฎีปทัฏฐานที่มีความจำเพาะทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์แนวเสรีนิยมจะอ้วนหรือจะผอมอยู่ที่การเลือกกินให้เหมาะสม การกินอาหารที่มีแคลอรีมากก็อ้วน กินอาหารที่มีแคลอรีต่ำก็อ้วนยาก

as3

ถ้าอยากจะประสบความสำเร็จกับการลดน้ำหนักล่ะก็ เหล่านี้ คือ วิธีกินอาหารแคลอรีต่ำที่คุณมิควรพลาด ซึ่งสมมติฐานเสรีนิยมและปัจเจกชนนิยมของทฤษฎีเหล่านี้ ส่วนตัวมองว่าจะก่อให้เกิดปัญหาด้านแนวคิดและวิธีการอันจำกัดความสามารถในการอธิบายการกำเนิดและธรรมชาติของการออกกำลังกายเชิงพาณิชย์สมัยใหม่ได้ การทานซุปใสๆ หนึ่งถ้วย หรือจะเป็นน้ำเปล่าหนึ่งแก้ว ก่อนกินอาการทุกครั้ง จะได้ลดชองว่างให้กระเพราะให้เหลือน้อยลง อย่าทำให้ตัวคุณเองเจริญอาหารด้วยการปรุงรสให้เข้มข้น จัดจาน ของทอด เมินได้เมินเลย หันมาทานอาการที่ผ่านกรรมวิธีแบบนึ่ง อบ จะดีกว่า ในขณะที่การศึกษาปัญหาการออกกำลังกาย โดยเน้นไปที่การสังเกตพฤติกรรมส่วนบุคคลแทนที่จะทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นจริงของการออกกำลังกาย แก่นทางความคิดของคำวิจารณ์คือทฤษฎีเสรีนิยมผิดพลาดที่มิได้สังเกตว่าการออกกำลังกายในสมัยปัจจุบันมิได้ถูกกำหนดโดยการกระทำของบุคคล การทานของโปรด ซุปเห็ดข้น ซุปข้าวโพด เสียใจด้วยที่ต้องบอกว่าได้เวลาบ้ายบายแล้ว